آموزشگاه خوشنویسی نوین خط


آموزشگاه خوشنویسی نوین خط

آموزشگاه خوشنویسی نوین خط در طالقانی تهران در زمینه شیوه های نوین آموزش خوشنویسی با خودکار فعالیت دارد. در وبسایت آموزشگاه نوین خط می توانید گالری دستخط اساتید خوشنویسی با خودکار، گالری عکس های هنرجویان خوشنویسی با خودکار و گالری فیلم های خوشنویسی با خودکار را مشاهده کنید.

در کلاس های خوشنویسی با خودکار، یک سری سرمشق توسط استاد خوشنویسی به هنرجویان ارائه می شود و هنرجو باید از روی سرمشق شروع به نوشتن نماید و از روی خط استاد بنویسد. با این روش هنرجو به خوبی می تواند نحوه ی نوشتن استاد را تقلید نماید و با تمرین، شبیه به خط استاد بنویسد.

هزینه کلاس خوشنویسی در آموزشگاه نوین خط

شهریه کلاس های خوشنویسی در آموزشگاه نوین خط بسیار مناسب بوده و برای اطلاع از شهریه ها می توانید به وبسایت آموزشگاه نوین خط مراجعه کنید.


تماس با ما


ارسال نظر

Loading...