آموزشگاه زبان های خارجی سفیر اندیشه


آموزشگاه زبانهای خارجی سفیر اندیشه کار خود را درسال ۱۳۸۰ با هدف نشر و گسترش زبان انگلیسی شروع کرد.فعالیت این آموزشگاه ابتدا با نام گروه گنجینه زبان انگلیسی شکل گرفت وبه مدت ۱۳ سال ادامه داشت تا در نهایت نام سفیر اندیشه را برگزید و با توسعه کار خود از بهترین اساتید برجسته استان در تمامی زبان های تحت پوشش استفاده نمود.شعار ما رضایتمندی شما است وهمواره در این راه تمام تلاش خود را می نماییم.

  • برگزاری دوره های آموزش زبان ویژه کودکان،نوجوانان و بزرگسالان
  • برگزاری دوره های TTC (تربیت مدرس بزرگسالان و کودکان).
  • برگزاری دوره های آمادگی TOEFL و IELTS .
  • برگزاری دوره های آموزش زبان های غیر انگلیسی (فرانسه و آلمانی).
  • ارائه خدمات مشاوره ای و رفع اشکال.
  • ارائه خدمات آموزشی الکترونیکی E-Learning

ازآنجایی که نیاز به یادگیری زبان یکی از ضروریات در عصر حاضر به شمار می رود نمی توان آن را تنها به طیف خاصی از جامعه نسبت داد چرا که همه به نوعی با آن در ارتباط هستند. تجربه ما در طی این سالها نشان داده اگر برنامه مدونی برای آموزش زبان وجود داشته باشد یادگیری آسان می گردد. عده ای تنها یادگیری دستور زبان را توصیه می کنند و عده ای حفظ لغات که هردوی آنها به تنهایی غیرطبیعی و غیر کارآمد هستند. طی سال های اخیر سر در گمی زبان آموزان در انتخاب بهترین روش یادگیری باعث شده تا عده ای سودجو در قالب الفاظ زیبا به تبلیغ روش هایی دست بزنند که پایه علمی نداشته و بلکه تأثیر نامطلوبی هم بر زبان آموزان دارند. این موضوع باعث می شود که زبان آموز پس از مدت زمانی که وقت و هزینه خود را صرف کرد از یادگیری صرف نظر کند. ما معتقدیم اگر از ابتدا دانشجویان درست تعیین سطح گردند، اگر متناسب با سطح آنها کتاب معرفی گردد و اگر استاد تنها به کتاب اکتفا نکند چنین مشکلاتی بوجود نمی آیند. ما بر این مشکلات به خوبی واقف هستیم. در تدریس شعار نمی دهیم. شعار ما صداقت ما و کارنامه تجربیات ماست.خوشبختانه آموزشگاه زبانهای خارجی سفیر اندیشه  با تجربه بسیار در امر آموزش و با بهره گیری از تکنولوژی و کادر کارآزموده توانسته طی این سالها به رضایتمندی دانش پژوهان خود دست یابد.در اینجا به شرح مختصری از فعالیتهای گروه در حیطه آموزش می پردازیم.

کلاس های ما بسته به نیاز دانش پژوهانمان است.به عبارت دیگر ما کتاب را تحمیل نمی کنیم بلکه ابتدا نیاز دانشجو را پیداکرده و به دنبال بر آورده کردن نیاز او تا حصول نتیجه تلاش می کنیم.بر این اساس ابتدا یک آزمون تعیین سطح بصورت کتبی و یک آزمون تعیین سطح بصورت شفاهی گرفته می شود.پس از آزمون تعیین سطح بسته به نیاز دانشجو برنامه مدونی برای بهبود یادگیری زبان انگلیسی زبان آموز ترسیم می گردد که طی آن هرجلسه پیشرفت دانشجو اندازه گیری و گزارش آن هرجلسه اعلام می گردد.نقاط ضعف طی آزمونهای میان دوره مشخص و برروی آنها بطور ویژه کار می گردد. این روند برای تمامی کلاسهای ما اعمال می شود.

کلاسهای ما به سه شکل عمومی ،خصوصی و نیمه خصوصی برگزار می گردند. کلاس های خصوصی تک نفره و نیمه خصوصی پنج نفره می باشند.


تماس با ما


ارسال نظر

Loading...