آموزشگاه کامپیوتر اصفهان صفر یک


آموزشگاه کامپیوتر اصفهان صفر یک دارای پنج شعبه در اصفهان است و برگزار کننده کلیه دوره های عمومی و تخصصی رایانه ای به صورت حضوری و غیر حضوری با کیفیت آموزش بین الملل می باشد. دوره های این آموزشگاه شامل دوره های ویژه کودکان، مهارت های پایه، مهارت های گرافیکی، مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی عمران، مهندسی معماری و اقتصادی و مالی است. همچنین این آموزشگاه برگزار کننده دوره های تخصصی برای کارمندان و پرسنل محترم سازمان های دولتی و خصوصی است. هدف این آموزشگاه در حوزه کارآفرینی ایجاد فضای اشتغال برای جوانان و حتی نوجوانان عزیز در زمینه تدریس و آموزش و یا اعطای شعب می باشد.


تماس با ما


ارسال نظر

Loading...