کلاس بازیگری شبنم قلی خانی


آموزشگاه بازیگری شبنم قلی خانی

در آموزشگاه بازیگری شبنم قلی خانی شما از همان ابتدای کار با مشکلات بدن و بیان خود رو به رو می شوید و در جهت رفع ایرادات خود پیش می روید. در آموزشگاه شبنم قلی خانی دوره های بازیگری شامل مبانی بازیگری، بازیگری پیشرفته، ایده تا اجرا، کلاس بازیگری کودک و نوجوان و دوره های کارگردانی شامل کارگردانی تئاتر و کارگردانی فیلم و دوره نویسندگی شامل مبانی نمایشنامه نویسی و نمایشنامه نویسی پیشرفته است.

در دوره‌های بازیگری مقدماتی آموزشگاه شبنم قلی خانی، از بین بردن اضطراب و استرس هنرجویان از کار عملی یکی از اهداف دوره است اما هدف اصلی کلاس های بازیگری مقدماتی رسیدن به بداهه‌پردازی درست است. برای مشاهده سایر آموزشگاه های بازیگری در تهران می توانید به صفحه کلاس بازیگری در تهران مراجعه نمایید.


تماس با ما


ارسال نظر

Loading...