کلاس بازیگری شبنم قلی خانی


آموزشگاه بازیگری شبنم قلی خانی

در آموزشگاه بازیگری شبنم قلی خانی شما از همان ابتدای کار با مشکلات بدن و بیان خود رو به رو می شوید و در جهت رفع ایرادات خود پیش می روید. در آموزشگاه شبنم قلی خانی دوره های بازیگری شامل مبانی بازیگری، بازیگری پیشرفته، ایده تا اجرا، کلاس بازیگری کودک و نوجوان و دوره های کارگردانی شامل کارگردانی تئاتر و کارگردانی فیلم و دوره نویسندگی شامل مبانی نمایشنامه نویسی و نمایشنامه نویسی پیشرفته است.

در دوره‌های بازیگری مقدماتی آموزشگاه شبنم قلی خانی، از بین بردن اضطراب و استرس هنرجویان از کار عملی یکی از اهداف دوره است اما هدف اصلی کلاس های بازیگری مقدماتی رسیدن به بداهه‌پردازی درست است.


تماس با ما


ارسال نظر

Loading...